Hiển thị tất cả 7 kết quả

Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt

Alegysal 5ml dd – Santen

83,000

Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt

CornereGel Tuýp 10g – Dr. Mann

98,000
Xem danh sách yêu thích

Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt

Eyrus Tuýp 3.5g Mỡ – Samil

53,000

Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt

Indocollyre 0,1% Lọ 5ml – Chauvin

73,000

Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt

Pataday 2,5ml dd – Alcon

142,000

Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt

Polydoxancol Nhỏ mắt mũi 5ml – DHT

55,000

Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt

Travatan 40mg/ml H/2,5ml dd – Alcon

265,000