Harnal OCAS 0,4mg H/3 vỉ x 10 viên – Astellas

160,000

Hoạt chất: Tamsulosin HCl
Đơn vị: Viên